VELIKA PLANINA, D.O.O.

KAMNIŠKA BISTRICA 2, 1242 STAHOVICA
DDV ID številka:
SI57803315
Zavezanec za DDV:
Da
Matična številka:
5551862000
Znesek osnovnega kapitala:
2.885.436,00 €
Družba je vpisana v sodni register Temeljnega sodišča v Ljubljani pod št. 1/14067/00